„Wakacje z WOT” wystartowały w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

„Wakacje z WOT” wystartowały w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, fot. 5MBOT

W sobotę 22 czerwca br., 123 ochotników z północnego Mazowsza rozpoczęło szkolenie wojskowe w ramach projektu „Wakacje z WOT” w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Choć sobotni poranek upłynął pod znakiem burzowej aury, to pod bramą ciechanowskich koszar stawiło się 123 nowych ochotników, aby przejść szkolenie podstawowe i wyrównawcze w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Kandydaci na Terytorialsów, to mieszkańcy z regionu północnego Mazowsza – głównie osoby młode, studenci i pełnoletni uczniowie. Sezon wakacyjny i urlopowy postanowili wykorzystać na zdobycie nowych umiejętności żołnierskiego rzemiosła.

16 – dniowe szkolenie podstawowe oraz 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze rozpoczyna się od spraw ewidencyjnych i szkoleń instruktażowych. Następnie ochotnicy otrzymują mundury i wyposażenie żołnierza OT oraz przechodzą test sprawności fizycznej. Kolejne dni poświęcone są na naukę praktycznych umiejętności. Podczas dynamicznych zajęć prowadzonych na Pasie Ćwiczeń Taktycznych w Targoniach oraz na strzelnicach, przyszli Terytorialsi zdobywają wiedzę z zakresu m.in. strzelectwa, taktyki, topografii, łączności oraz ratownictwa pola walki. Szkolenie zakończy wielogodzinny egzamin podsumowujący zdobytą wiedzę i umiejętności, tzw. „pętla taktyczna”.

Nowi ochotnicy po 16 dniach intensywnego szkolenia podstawowego złożą przysięgę wojskową. Uroczystość połączona z obchodami Święta Brygady odbędzie się 7 lipca br. w koszarach 5 Mazowieckiej Brygady OT w Ciechanowie.

„Wakacje z WOT” wystartowały w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, fot. 5MBOT

Jak zostać żołnierzem 5 MBOT?

Osoby, które chcą zdobyć wojskowe przeszkolenie, łączyć życie cywilne ze służbą i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju i lokalnej społeczności mogą zgłaszać się w szeregi Terytorialsów przez cały rok. Najbliższe terminy wcieleń na szkolenia podstawowe i wyrównawcze w ramach projektu „Wakacje z WOT” w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT, to 9 sierpnia i 13 września. 

Wnioski o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej należy złożyć w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania Wojskowym Centrum Rekrutacji. Można również skontaktować się z rekrutem 5 MBOT – dane kontaktowe dostępne są na stronie https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.