Woda z wołomińskiego wodociągu już zdatna do picia

Przyczyną przejściowego pogorszenia jakości wody były zmiany mikrobiologiczne w studni 2A ujęcia „Graniczna”.

Studnia 2A została wyłączona z pracy. Obecnie trwają prace mające na celu stabilizację jakości mikrobiologicznej na ww. studni oraz w procesie uzdatniania wody. Do czasu uzyskania stabilnych wyników, woda produkowana na SUW „Graniczna” będzie poddawana procesowi chlorowania.

Reklama

Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych, zapachowych, jak również zmiana barwy.

Reklama