Wołomińska Karta Mieszkańca już działa

Wołomińska Karta Mieszkańca już działa

Od 1 kwietnia mieszkańcy gminy Wołomin mogą korzystać z przywilejów Wołomińskiej Karty Mieszkańca.

Osoby, które posiadają Bilet Metropolitalny (Warszawa+) nie muszą występować z dodatkowym wnioskiem – bilet pełni równocześnie funkcję Karty Mieszkańca. I odwrotnie – na nowo wyrobione karty będzie można wgrywać bilet ZTM z dopłatą gminy.

Kto może ubiegać się o wydanie Wołomińskiej Karty Mieszkańca?
Każda osoba, która rozliczyła podatek dochodowy od osób fizycznych za rok ubiegły w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i w swojej deklaracji PIT wskazała adres zamieszkania na terenie gminy Wołomin oraz dzieci rodzica spełniającego powyższy warunek. W przypadku dzieci uczących się do ukończenia 21 roku życia lub studentów do ukończenia przez nich 26 roku życia, na podstawie ważnej spersonalizowanej Karty wydawanej jednemu z rodziców przez Urząd Miejski w Wołominie.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Wołomińskiej Karty Mieszkańca. Druki wniosków dostępne są w Punkcie personalizacji kart Warszawskiej Karty Miejskiej (w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wołominie, na parterze przy wejściu) oraz na stronie internetowej.

Czy muszę mieć ze sobą zdjęcie/czy Kartę może odebrać ktoś za mnie? Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie karty? Czy Karta jest płatna?
Zdjęcie do Karty wykonywane jest na miejscu. Odbioru Karty należy dokonać osobiście – wymagane jest pokwitowanie przez wnioskodawcę lub opiekuna prawnego. Karta wydawana jest niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji wniosku, a za jej wydanie nie pobiera się opłaty.

Jak długo mieszkaniec będzie cieszył się przywilejami Karty?
Wołomińska Karta Mieszkańca jest dokumentem bezterminowym, pozostającym w mocy przez cały czas trwania programu Wołomińskiej Karty Mieszkańca. Gmina Wołomin zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu w każdym momencie. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza terenem gminy Wołomin, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Co z wydanymi wcześniej Kartami Seniora i Biletami Metropolitalnymi?
Od momentu wejścia w życie zarządzenia (1 kwietnia 2019 r.), Wołomińska Karta Seniora automatycznie staje się Wołomińską Kartą Mieszkańca Senior i nie trzeba jej wymieniać. Wszystkie Spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie (Bilety Metropolitalne) wydane przed 1.04.2019 r. stają się jednocześnie Wołomińskimi Kartami Mieszkańca. Wołomińska Karta Mieszkańca może pełnić jednocześnie funkcję Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (czyli tzw. Biletu Metropolitalnego), jeśli zostanie doładowana.

Do czego uprawnia mnie Wołomińska Karta Mieszkańca?
Wołomińska Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert, m.in.:
→ zniżki na usługi sportowo-rekreacyjne oferowane przez Pływalnię Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie – 30% za zakup biletów jednorazowych 60 min., godzinach otwarcia obiektu przez 7 dni
→ 10% za zakup karnetu na usługi sportowo-rekreacyjne od cennika podstawowego,
→ 10% zniżki przy zakupie biletów na imprezy organizowane lub odbywające się w Miejskim Domu Kultury w Wołominie,
→ prawa do dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, który na zlecenie gminy Wołomin realizuje zadanie opieki nad dziećmi do lat 3,
→ prawa do zniżek udzielanych przez inne jednostki i instytucje publiczne