Wołomińska Rada Seniorów ma swój zarząd

Wołomińska Rada Seniorów ma swój zarząd, fot: wolomin.org

8 stycznia odbyła się I sesja Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2018-2021, podczas której jej członkowie wybrali ze swego grona Przewodniczącego Rady Seniorów, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Obrady otworzyła burmistrz Elżbieta Radwan, która przywitała serdecznie zgromadzonych radnych Wołomińskiej Rady Seniorów i pogratulowała pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

– Jestem szczęśliwa, że Was mam i jestem z Was naprawdę dumna – mówiła burmistrz Radwan – Wołomińscy Seniorzy są aktywni, zawsze chętni do pomocy, służą dobrą radą i mają świetne pomysły, jak chociażby Program Ławka, który powstał właśnie z Waszej inicjatywy. Za to wszystko Wam dziękuję. Cieszy mnie, że o Wołominie mówi się dobrze, że inne miasta biorą z Was przykład, bo Wołomińska Rada Seniorów świeci przykładem – dodała.

Wraz z wiceburmistrzem Łukaszem Markiem wręczyli radnym zaświadczenia o powołaniu. Następnie burmistrz przekazała prowadzenie obrad panu Andrzejowi Żelezikowi, który odczytał treść ślubowania: Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Wołomińskiej Rady Seniorów sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Po czym kolejno wyczytywani radni wypowiadali słowo “Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Wołomińska Rada Seniorów ma swój zarząd, fot: wolomin.org

Po złożeniu ślubowania pan Jerzy Turek, Sekretarz poprzedniej Wołomińskiej Rady Seniorów przedstawił krótko nowych 21 radnych. Pan Andrzej Żelezik podziękował także zarządowi poprzedniej kadencji Rady – Przewodniczącej Teresie Wosińskiej, Wiceprzewodniczącej Gabrieli Czarneckiej i Sekretarzowi Jerzemu Turkowi. Następnie jednogłośnie przyjęto proponowany porządek obrad i zarządzono krótką przerwę na zrobienie pamiątkowego zdjęcia nowej Wołomińskiej Rady Seniorów.

Po przerwie odbyły się wybory Przewodniczącego Wołomińskiej Rady Seniorów, Wiceprzewodniczącego Wołomińskiej Rady Seniorów i Sekretarza Wołomińskiej Rady Seniorów, którzy zostali wybrani w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

Nowy zarząd Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2018-2021 prezentuje się następująco:
– Celina Subda – Przewodnicząca Wołomińskiej Rady Seniorów
– Czesław Borkowski – Wiceprzewodniczący Wołomińskiej Rady Seniorów
– Jerzy Turek – Sekretarz Wołomińskiej Rady Seniorów

źródło: wolomin.org