Wyniki konkursu na dotację dla ząbkowskich klubów sportowych

Sport, piłki, fot: pixabay.com

Dokonano rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielenie dotacji dla klubów sportowych w Ząbkach.

W przewidzianym terminie wpłynęło pięć ofert: Miejski Klub Sporotwy Ząbkovia Ząbki, Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki, Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki, Klub Sportowy Tenis Maxi Plast Ząbki, Uczniowski Klub Sportowy Szabla Ząbki.

Na posiedzeniu w dniu 15 lutego komisja konkursowa ustaliła, że wszystkie oferty spełniły warunki formalne i dokonała ich oceny merytorycznej.

Burmistrz Miasta Ząbki zaakceptował oferty wraz z kwotami dotacji:
– Miejski Klub Sporotwy Ząbkovia Ząbki – 200 000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki – 16 000 zł
– Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki – 6000 zł
– Klub Sportowy Tenis Maxi Plast Ząbki – 2500 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Szabla Ząbki – 5500 zł