Wzrost wysokości kosztów upomnienia

Pieniądze, fot: pixabay.com

Wysokość kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. W sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Na podstawie art. 15 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 13 października 2021 roku. Wysokość kosztów upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynosi 16 zł (wcześniej 11,60 zł).

Reklama
Reklama