Z mapy Marek zniknie m.in. Pustelnik, Zieleniec i Struga

Urząd Miasta Marki, fot: marki.pl

Na najbliższej radzie miasta zaplanowanej na 26 stycznia radni Marek zadecydują o zlikwidowaniu nazw dzielnic Miasta Marki m.in. Pustelnika, Zieleńca i Strugi.

17 stycznia radni miasta Marki otrzymali projekt uchwały przygotowany przez burmistrza Marek w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Celinówek, Cisówka, Czarna Struga, Jarków, Jeżak, Jaworówek, Kolonia Bielówek, Kolonia Makówko, Pustelnik, Struga, Zieleniec stanowiących zgodnie z państwowym rejestrem nazw geograficznych część miasta Marki.

Uzasadnieniem do zniesienia tych nazw jest to, że Miasto Marki nie posiada szczegółowej informacji o lokalizacji tych miejscowości, nie ma też osób, które zamieszkują wskazane miejscowości.

Najbliższa sesja rady miasta Marki zaplanowana jest na 26 stycznia 2022 r. Jeśli radni przyjmą projekt uchwały powyższe nazwy przejdą formalnie do historii. Projekt uzyskał pozytywną opinię Starosty Powiatu Wołomińskiego niezbędną dla przeprowadzenia procedury likwidacji nazw miejscowości. Likwidacja nazw miejscowości nie pociągnie za sobą kosztów administracyjnych.

Poniżej wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Wniosek o zniesienie urzędowych nazw dzielnic Marek
Wniosek o zniesienie urzędowych nazw dzielnic Marek
Wniosek o zniesienie urzędowych nazw dzielnic Marek