Zabytki ze wsparciem samorządu województwa

Zabytki ze wsparciem samorządu województwa, fot: mazovia.pl

Blisko 11 mln zł samorząd województwa przeznaczy na prace remontowe i konserwatorskie w 134 mazowieckich zabytkach. Wśród nich znalazł się m.in. Kościół Parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Postoliskach. – Wspieramy możliwie jak najwięcej obiektów. Każdy z nich ma swoją unikalną historię i jest ważnym elementem regionalnej tożsamości – zaznacza marszałek Adam Struzik.

Nabór organizowany z myślą o renowacji mazowieckich zabytków kolejny rok z rzędu cieszył się dużym zainteresowaniem. Mimo okresu pandemii, liczba zgłoszeń była rekordowa. Wpłynęło 198 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 166 z nich. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie oraz samorządy. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały 134 obiekty, w tym 10 z podregionu warszawskiego wschodniego.

– Znaczna część środków trafi na remonty i prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach, ale także rewitalizację parków podworskich czy renowację kamienic – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Wiele z tych inwestycji to prace ratunkowe, które są konieczne dla zachowania bezcennych elementów architektury.

W ramach naboru można było składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych. Przekazane środki pozwolą na wymianę elementów dachów, okien czy drzwi, renowację tynków czy posadzek oraz nowe instalacje elektryczne, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe.

– Mazowsze to region pełen cennych zabytków o unikatowym charakterze – mówi radna sejmiku Anna Brzezińska. – Dzięki wykonaniu niezbędnych prac, zabytki będą jeszcze długo służyć mieszkańcom i zdobić nasz region.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na prace konserwatorskie drewnianego ołtarza i obrazów w kościele parafialnym św. Stanisława w Postoliskach a także na remont kamienicy przy al. Piłsudskiego 82 w Markach.

Wnioski mogli składać wszyscy właściciele i posiadacze zabytków wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.