Zamknięcie ulicy Geodetów w Wołominie

Zamknięcie ulicy Geodetów w Wołominie

Wykonawca prac budowlanych informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w dn. 5 września.

W związku z w związku z planowaną rozbudową nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 635 (ul. Geodetów w Wołominie) na odcinku od ul. Nowa Wieś do ul. Łukasiewicza/Głowackiego.

Inwestycja prowadzona jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Kierowców prosimy o zapoznanie się ze schematem objazdu Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się w okolicy placu budowy i zwracanie uwagi na znaki. Przewidywany czas obowiązywania czasowej organizacji ruchu to II półrocze 2023 roku.