Zarząd Powiatu zatwierdził projekt uchwały budżetowej na 2022 rok

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego, zatwierdzono projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zaplanowano w niej wydatki Powiatu w wysokości 312 801 294 zł z czego: bieżące w kwocie 239 365 254 zł, majątkowe w kwocie 73 436 040 zł. Ustalono także kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych w wysokości 1 251 734 zł.

Oszacowano dochody budżetu w wysokości 257 318 713 zł, z tego: bieżące w kwocie 239 433 913 zł, majątkowe w kwocie 17 884 800 zł. Określono wysokość deficytu w wysokości 55 482 581 zł, ustalając że zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi m.in. z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 975 280 zł.

Ciekawie brzmi zapis o rezerwie celowej w wysokości 5 812 407 zł, z której zgromadzone środki posłużą m.in. na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 620 000 zł, oraz wypłatę nagród jubileuszowych, (odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych) w kwocie 2 977 425 zł.

Wspomniany projekt zostanie przekazany do zatwierdzenia Radzie Powiatu Wołomińskiego do końca br. Wśród wielu inwestycji wskazanych, jako priorytetowe, pojawiły się całkowicie nowe oraz te kontynuowane jak rozbudowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy, budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.