Zastępca komendanta policji na spotkaniu z młodzieżą

Zastępca komendanta policji na spotkaniu z młodzieżą, fot: policja.pl

Uczniowie klasy 6A Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach rozmawiali z aspirantem Grzegorzem Konopką – Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Ząbkach o aspektach prawa polskiego. Troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo jest wpisana w codzienną służbę funkcjonariuszy Policji. Profilaktyka społeczna jest doskonałą formą przekazu i kontaktu ze społeczeństwem.

Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach zaprosiła policjantów na spotkanie profilaktyczne z uczniami klasy 6 A. Reakcja była natychmiastowa. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ząbkach podjął się tego zadania. Głównym tematem spotkania była odpowiedzialność prawna osób nieletnich za popełnione czyny karalne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych. Zagrożenia w sieci są kluczowym problemem w życiu wielu nastolatków. O takich zagrożeniach rozmawiał z uczniami aspirant Grzegorz Konopka. Młodzież miała wiele pytań dotyczących prawa polskiego, ale była też zainteresowana zawodem policjanta.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Uczniowie podziękowali Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ząbkach za przekazaną wiedzę oraz za troskę o ich bezpieczeństwo.

@podinspektor Wioletta Zychnowska/mg