Zawieszenie programu „Działaj lokalnie” w LGD Równiny Wołomińskiej

Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej poinformował o zawieszeniu programu „Działaj Lokalnie” w związku z ujawnionym zadłużeniem LGD RW.

Dziś Zarząd LGD Równiny Wołomińskiej zamieścił komunikat, w którym informuje o zawieszeniu realizacji programu „Działaj lokalnie”:

„W związku z sytuacją, która zaistniała w Lokalnej Grupie Działania Równiny Wołomińskiej w 2020 roku, ujawnionym zadłużeniem, w tym nieuregulowanymi zobowiązaniami publicznoprawnymi, z uwagi na transparentność funkcjonowania, z troski o prawidłowe realizowanie programu „Działaj Lokalnie”, Zarządy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej postanowiły o czasowym zawieszeniu realizacji programu „Działaj Lokalnie” na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej.

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej pozostaje w Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, władze organizacji i jej pracownicy mogą liczyć na wsparcie ze strony Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Jednocześnie liczymy, że po skutecznej realizacji programu naprawczego, przez nowe władze Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, uregulowaniu zadłużenia, najszybciej jak to będzie możliwe wznowiona będzie realizacja programu „Działaj Lokalnie” na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, z korzyścią dla lokalnej społeczności i mieszkańców.”

Pod koniec stycznia informowaliśmy o trudnej sytuacji w LGD Równiny Wołomińskiej, która wyszła na światło dzienne po zmianie na stanowisku prezesa. W piśmie (które zostało opublikowane po objęciu stanowiska) nowy prezes LGD “Równiny Wołomińskiej” informował o zaległościach stowarzyszenia, które wynoszą kilkaset tysięcy złotych. Składają się na nie m.in. pożyczki zaciągnięte przez poprzedni zarząd, kary pieniężne nałożone na stowarzyszenie za błędy w prowadzonych projektach oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i prywatnych usługodawców.