Zjazd Hufca ZHP Warszawa Praga Północ

Zjazd Hufca ZHP Warszawa Praga Północ, fot. marki.pl

18 listopada 2023 r. w Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 na Targówku Fabrycznym odbył się Zjazd Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków. Władze dzielnic Białołęki, Targówka i miasta Marki uhonorowały drużynowych z terenu swojego działania.

Przewodnicząca Rady miasta Marki Agnieszka Lużyńska w imieniu władz samorządowych miasta Marki wręczyła podziękowanie za pracę z dziećmi i młodzieżą dh. Piotrowi Bartuzi, drużynowemu dwóch drużyn harcerskich – „Wyssogota” i „Nebram” -w 62. Szczepie Harcerskim „Polanie” im. Króla Bolesława Chrobrego. Drużyny prowadzą zbiórki w Mareckim Centrum Edukacyjno Rekreacyjnym. Środowisko stale współpracuje z Urzędem Miasta Marki m.in. przy organizacji lokalnych uroczystości patriotycznych, wydarzeń sportowych i kulturalnych. W spotkaniu udział wzięli: hm. Robert Borzecki – komendant szczepu, phm. Agnieszka Kierzkowska, pwd. Paulina Siwek.

Władze warszawskich dzielnic reprezentowała Małgorzata Kwiatkowska – Burmistrz oraz Jędrzej Kunowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy a także Anna Majchrzak – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Białołęka.

Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków to jednostka organizacyjna działająca na terenie Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów Warszawy, obejmuje swoim zasięgiem warszawskie dzielnice: Pragę-Północ, Targówek i Białołękę oraz miasto Marki. Liczy ponad 650 zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów, starszyzny i seniorów harcerstwa, skupionych w jednostkach organizacyjnych: drużynach, gromadach i klubach oraz kręgach instruktorskich.

Władzami hufca jest m.in. zjazd hufca – podczas obrad wybierana jest komenda hufca, kolegialna władza hufca wybrana przez zjazd hufca. Kadencja komendy hufca trwa 4 lata, w jej skład wchodzi minimum 5 osób (w tym komendant hufca i co najmniej jeden zastępca).