Zmiany w kursowaniu linii L43 i L44 w Zielonce

Zmiany w kursowaniu linii L43 i L44 w Zielonce, fot: zielonka.pl

Od poniedziałku 27 lipca 2020 r. linia L44 zostaje skierowana na nową trasę: Zielonka Bankowa-Turów Kobyłka. Korekcie ulega również rozkład jazdy linii L43 Zielonka Bankowa-CH M1 Marki. Zmiany związane są z czasowymi utrudnieniami w okolicach ul. Pustelnicka/Mazurska, gdzie firma Strabag prowadzi prace przy Trasie S8.

Od  poniedziałku linia L44 będzie zaczynać swój bieg po tej samej trasie, co L43 na obszarze Zielonki Bankowej. W części centralnej Zielonki autobus będzie kursował ulicami Wyszyńskiego/Skorupki-Chopina-Sienkiewicza-Kolejowa-Mickiewicza-Łukasińskiego, po czym wróci na poprzednią trasę ulicami Słowackiego-Ossowska-Hubala. Autobus będzie kończył bieg przy ul. Dąbrowskiego w Kobyłce i stamtąd też rozpoczynać będzie kurs powrotny w kierunku Zielonki Bankowej. Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii L44. Autobus będzie kursował raz na godzinę (14 kursów w dzień powszedni), a nie jak poprzednio 8 kursów w ciągu całego dnia.

Zmiana trasy linii L44 pozwoli również podwoić liczbę kursów na obszarze Zielonki Bankowej, gdzie obie linie „L” będą kursować średnio, co 30 minut w dzień powszedni.

Ze względu na protesty właścicieli niektórych nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie przystanków położonych na nowej trasie linii L44, część z przystanków nie zostanie na razie uruchomiona.

W okresie wakacyjnym linia L44 kursować będzie wyłącznie w dni powszednie. W weekend i święta kursować będzie wyłącznie linia L43 po wydłużonej trasie, według dotychczasowego rozkładu jazdy.

Nowa trasa linii L44 jest wynikiem prac Zespołu Doradczego ds. Transportu Publicznego w Zielonce, który został powołany przez Burmistrza Miasta Zielonka jesienią ubiegłego roku, w celu przygotowania propozycji zmian na liniach „L” w Zielonce. Zespół przeanalizował wyniki konsultacji społecznych dot. transportu, które odbyły się pod koniec 2019 r. Efektem tychże prac jest propozycja nowej organizacji linii „L” w Zielonce, a zmiana trasy linii L44, to pierwszy krok w ich wdrożeniu. We wrześniu, po oddaniu do ruchu wyremontowanej ulicy Pustelnickiej planowane są dalsze zmiany w organizacji linii „L” w Zielonce.

Aktualny rozkład jazdy można też znaleźć na stronie https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/

Zmiany w kursowaniu linii L43 i L44 w Zielonce