Zwrot biletów Kolei Mazowieckich w związku z zagrożeniem koronawirusem

Polskie Koleje Państwowe, Warszawa Wileńska-Małkinia, fot: zielonka.pl

Z powodu zagrożenia zarażeniem koronawirusem Koleje Mazowieckie podjęły decyzję o możliwości zwrotu biletów.

W związku z decyzją o zamknięciu wszystkich szkół, uczelni, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz kin i teatrów, podróżni którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych).

Bilety muszą być całkowicie niewykorzystane lub częściowo niewykorzystane, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych, bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, na podstawie pisemnego wniosku.

Zwracając bilet imienny KM całkowicie lub częściowo niewykorzystany, przed przekazaniem go kasjerowi należy trwale wykreślić numer dokumentu ze zdjęciem wpisany na bilecie (skutecznie w sposób uniemożliwiający odczytanie).

Ponadto w odstępstwie od postanowień § 13 RP-KM podróżni mogą dokonać zwrotu biletów wydanych wg oferty Przejazd grupowy (bez potrącenia odstępnego).

Zwrot biletów Kolei Mazowieckich w związku z zagrożeniem koronawirusem, fot: kobylka.pl