188. Rocznica Śmierci Generała Franciszka Żymirskiego – relacja wideo

Zgodnie z testamentem Generała Franciszka Żymirskiego, fundatora klembowskiego kościoła, w ostatnią niedzielę lutego odbyły się coroczne obchody rocznicy jego śmierci.

Uroczystą Mszę Świętą poprzedziło złożenie kwiatów w asyście wojskowej pod tablicą upamiętniającą Generała. Oprócz rodziny zmarłego symboliczne wieńce złożyli również Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Radny Powiatowy Kazimierz Rakowski, Prezes Oddziału ZNP w Wołominie Katarzyna Kadzidłowska, dyrektorzy i przedstawiciele szkół z terenu gminy i Młodzieżowa Rada Gminy oraz gospodarze wydarzenia- Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak razem z Przewodniczącym Rady Gminy Michałem Wąsikiem i jego zastępcą Haliną Adamską.

Oprawą muzyczną Mszy Świętej zajął się Chór im. Józefa Gromali z Zielonki, po Mszy mieszkańcy mogli wysłuchać krótkiego koncertu, na którym zaprezentowane zostały pieśni patriotyczne.

Tradycyjnie na mieszkańców czekał Jarmark Produktów Lokalnych, na którym wystawcy sprzedawali produkty własnego wyrobu takie jak sery, wędliny, ciasta czy pierogi. Jak co roku Sołectwo Pieńki częstowało darmową zupą ugotowaną przez Sołtysa.

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie dziękuje za udział w uroczystości i jarmarku Sołectwu Pieńki, stowarzyszeniu Czas na Działanie z Dobczyna, Kołu Gospodyń Wiejskich z Tułu, sołectwu Dobczyn wraz z OSP i Kołem Gospodyń Wiejskich, Piekarni Wacław z Ostrówka, Państwu Ponichterom z Tułu, pani Kasi Stankiewicz z Roszczepu, Pocztom Sztandarowym ze Szkół w teru Gminy oraz Pocztom Sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych pod kierownictwem Gminnego Komendanta OSP Zygmunta Jachacego.