233 mln zł na nowe inwestycje dla Powiatu Wołomińskiego z Rządowego Funduszu Polski Ład

233 mln zł na nowe inwestycje dla Powiatu Wołomińskiego z Rządowego Funduszu Polski Ład, fot: powiat-wolominski.pl

W poniedziałek 6 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Na zaproszenie Starosty Adama Lubiaka oraz Wiceministra Rozwoju i Technologii Piotra Uścińskiego, w wydarzeniu udział wzięli samorządowcy z terenu powiatu wołomińskiego.

W trakcie spotkania zostały przekazane pamiątkowe czeki na ręce włodarzy gmin i miast z terenu powiatu wołomińskiego. Łączne wsparcie finansowe na inwestycje samorządowe (gminne, powiatowe i wojewódzkie) na terenie powiatu wołomińskiego wyniesie blisko 233 mln zł.

– Jest to duży skok cywilizacyjny dla Powiatu i samorządów z naszego terenu. Pozyskane środki posłużą na realizację strategicznych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Gratuluję wszystkim beneficjentom oraz składam serdeczne podziękowania Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wszystkim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości oraz samorządowcom z terenu powiatu wołomińskiego – powiedział Starosta Adam Lubiak.

W wydarzeniu wzięli udział również m.in. poseł na Sejm RP Dariusz Olszewski, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michał Prószyński i Łukasz Kudlicki, przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, członek zarządu Paweł Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cezary Wnuk oraz radni Powiatu Paweł Śliwa, Robert Roguski, Sławomir Pisarczyk, wójtowie, burmistrzowie oraz radni z 12 gmin z terenu powiatu wołomińskiego. Uczestnicy spotkania podziękowali również za wsparcie inwestycji na terenie powiatu, w tym rozbudowy drogi wojewódzkiej 634 – radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzynie Lubiak.

Lista inwestycji z terenu powiatu wołomińskiego:
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinek od km 26+831 do km 31+970 – 65 000 000,00 zł
– Rozbudowa DP nr 4314 w Ossowie – budowa miejsc obsługi podróżnych – 4 971 953,99 zł
– Przebudowa drogi powiatowej nr 4311W w gm. Radzymin – 9 857 236,77 zł
– Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka – 4 000 000,00 zł
– Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka – 6 650 000,00 zł
– Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka – 9 000 000,00 zł
– Remont dróg gminnych na terenie gminy Jadów – 8 684 900,00 zł
– Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej – 10 000 000,00 zł
– Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki – 3 468 000,00 zł
– Rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj – 10 630 880,00 zł
– Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430606W i 430609W, 430621W na terenie Gminy Poświętne – 4 750 000,00 zł
– Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430607W, 430609W, 430621W na terenie Gminy Poświętne – 5 510 000 zł.
– Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radzymin poprzez budowę sieci wodociągowej w Borkach oraz „Suw-2” w Radzyminie – 14 574 000,00 zł
– Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka- 3 800 000,00 zł
– Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce – 4 250 000,00 zł
– Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz – 4 756 240,00 zł
– Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz – 5 000 000,00 zł
– Rozbudowa drogi gminnej ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – 4 900 000,00 zł
– Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie – 9 500 000,00 zł
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka – etap I – 4 978 000,00 zł
– Budowa dróg gminnych w Kobyłce – Etap IV – 6 935 000,00 zł
– Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki – 4 999 850,00 zł
– Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki – 17 999 999,50 zł
– Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce – ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i ul. Wolności – 9 025 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.