233 mln zł na nowe inwestycje dla Powiatu Wołomińskiego z Rządowego Funduszu Polski Ład

233 mln zł na nowe inwestycje dla Powiatu Wołomińskiego z Rządowego Funduszu Polski Ład

Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łączne wsparcie finansowe na inwestycje samorządowe (gminne, powiatowe i wojewódzkie) na terenie powiatu wołomińskiego wyniesie blisko 233 mln zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.

– Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez samorządowy na realizację strategicznych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańcom. Tylko samo Starostwo na dwie inwestycje drogowe (drogę dojazdową do muzeum w Ossowie i drogę
w Rżyskach) pozyskało ponad 15 mln złotych.  Gratuluję wszystkim beneficjentom oraz składam serdeczne podziękowania Panu Premierowi, Wiceministrowi Piotrowi Uścińskiemu, wszystkim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości oraz samorządowcom
z terenu powiatu wołomińskiego. Szczególne podziękowania kieruję do Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyny Lubiak, za skuteczne wsparcie inwestycji lokalnych na terenie naszego powiatu oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 – mówi Starosta Adam Lubiak.

Lista inwestycji z terenu powiatu wołomińskiego:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinek od km 26+831 do km 31+970 – 65 000 000,00 zł

Rozbudowa DP nr 4314 w Ossowie – budowa miejsc obsługi podróżnych – 4 971 953,99 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4311W w gm. Radzymin – 9 857 236,77 zł

Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka – 4 000 000,00 zł

Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka – 6 650 000,00 zł

Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka – 9 000 000,00 zł

Remont dróg gminnych na terenie gminy Jadów – 8 684 900,00 zł

Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej – 10 000 000,00 zł

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki – 3 468 000,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj – 10 630 880,00 zł

Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430606W i 430609W, 430621W na terenie Gminy Poświętne – 4 750 000,00 zł

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radzymin poprzez budowę sieci wodociągowej w Borkach oraz „Suw-2” w Radzyminie – 14 574 000,00 zł

Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka- 3 800 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce – 4 250 000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz – 4 756 240,00 zł

Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz – 5 000 000,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – 4 900 000,00 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie – 9 500 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka – etap I – 4 978 000,00 zł

Budowa dróg gminnych w Kobyłce – Etap IV – 6 935 000,00 zł

Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki – 4 999 850,00 zł

Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki – 17 999 999,50 zł

Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce – ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i ul. Wolności – 9 025 000,00 zł