278 tys. zł na sprzęt dla kolejnych 3 wołomińskich szkół

278 tys. zł na sprzęt dla kolejnych 3 wołomińskich szkół, fot: wolomin.org

Do końca października nowoczesny sprzęt trafi do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie, Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie oraz Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu.

8 października br. została podpisana umowa z firmą, która zapewni szkołom wybrane wyposażenie. Szkoły zyskają nowe serwery, 50 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym, 6 szt. ekranów dotykowych (tablic multimedialnych), 4 szt. sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych oraz inny drobny sprzęt, który poprawi jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Doposażenie szkół podstawowych w nowoczesny sprzęt jest elementem projektu pn. „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wsparciem objętych zostanie 226 uczniów. Obecnie wszystkie gminne szkoły podstawowe uczestniczą w projektach, które podniosą kompetencje uczniów i nauczycieli oraz poprawią infrastrukturę szkolną.

Realizowane w naszych placówkach projekty to:
„Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”,
„Szkoły Przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”,
„Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin” .