5 mln zł na remonty strażnic OSP na Mazowszu

Remiza strażacka, fot: fotolia.com

Ponad 74 tys. Mazowszan to członkowie ochotniczych straży pożarnych, a co 12. z nich jest kobietą. Profesjonalni, dobrze przeszkoleni, zaangażowani, ale też coraz lepiej wyposażeni – tacy są mazowieccy strażacy. Z myślą o ich komforcie pracy, ale też bezpieczeństwie samorząd Mazowsza zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych 5 mln zł na remonty strażnic OSP. Właśnie rusza nabór wniosków, który potrwa do 6 kwietnia.

Budynki strażnic OSP są często obiektami przestarzałymi, a utrzymanie starych i zniszczonych budynków wymaga dużych nakładów finansowych. Aby móc bezpiecznie przechowywać samochody pożarnicze i specjalistyczny sprzęt niezbędne są remonty. Mając na uwadze to, że samorządy lokalne i OSP często nie dysponują odpowiednimi środkami finansowanymi samorząd Mazowsza postanowił wesprzeć prace remontowych w strażnicach OSP, przeznaczając na ten cel 5 mln zł.

Na Mazowszu jest blisko dwa tysiące jednostek OSP. Tylko w 2017 r. ochotnicze straże brały samodzielny udział w blisko 20 tys. zdarzeń, niosąc pomoc ludziom i ratując ich mienie. Druhowie z Mazowsza są świetnie przeszkoleni zarówno z zakresu ratownictwa drogowego, jak i medycznego. Ochotnicy są często pierwszymi, którzy przyjeżdżają na miejsca zdarzenia. Strażacy z Mazowsza dysponują coraz lepszym sprzętem strażackim, w tym nowoczesnymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jest to możliwe również dzięki środkom z budżetu województwa. Od lat samorząd Mazowsza wspiera ochotnicze straże pożarne. Tylko w ubiegłym roku na ten cel radni województwa przeznaczyli 4,6 mln zł.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej może złożyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł. Samorząd gminy lub miasta może ubiegać się o wsparcie tylko dla jednej jednostki OSP.

Uzyskane środki można przeznaczyć na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania prac remontowych, a także sfinansowanie kosztów pracy i niezbędnej dokumentacji. Co ważne uzyskane wsparcie powinno być wydane do końca tego roku. Szansę na środki mają tylko te jednostki, których strażnica jest własnością lub pozostaje w użytkowaniu wieczystym gminy lub miasta lub samej jednostki OSP.

Wnioski należy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub ul. Skoczylasa 4, 03-464 Warszawa, z dopiskiem: „Wniosek „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2018″. Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 kwietnia br.

Szczegóły, w tym formularz zgłoszeniowy, na stronie www.mazovia.pl, w zakładce Bezpieczeństwo.

źródło: www.mazovia.pl