50 tys. zł na remont kościoła w Markach

Kościół św. Izydora w Markach, fot: marki.pl

Radni Miasta Marki zdecydowali o przyznaniu 50 tys. złotych na prace remontowe kościoła.

Ocieplenie stropu wełną mineralną, przegląd i wymiana uszkodzonych fragmentów rynien oraz dachówek, wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego części murów – te prace wykonane będą w zabytkowym Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy Alei Marszałka Piłsudskiego 93.

Zostaną one wsparte finansowo przez nasze miasto. 17 października Rada Miasta podjęła uchwałę „w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków”. Kwota wsparcia dla parafii p.w. św. Izydora wynosi 50 tys. zł.

źródło: marki.pl