6,3 mln dla Ząbek z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Pieniądze, fot. Fotolia

Fundusz Inwestycji Samorządowych to, kolejna tarcza antykryzysowa, tym razem skierowana bezpośrednio do samorządów.

To 6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19 – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów. Na Mazowsze przypada ponad 600 mln złotych, Powiat Wołomiński wraz z gminami otrzymają blisko 43 mln na podreperowanie swoich budżetów uszczuplonych skutkami epidemii. Miasto Ząbki otrzyma najwięcej w powiecie, bo 6,3 mln zł. Środki pomocowe są bezzwrotne, a procedury ich otrzymania przez samorządy zostaną maksymalnie uproszczone.

Wieloletni wysiłek inwestycyjny i determinacja władz Ząbek w pozyskiwaniu środków zewnętrznych po raz kolejnych zaprocentowały. Ząbki od lat są liderem w powiecie w zakresie udziału budżetu inwestycyjnego do całości budżetu. A to było jednym z kryteriów podziału środków i bezpośrednio przełożyło się na skalę przyznanej dotacji.

6,3 mln dla Ząbek z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Dzięki tym środkom z tarczy dla samorządów, pomimo spadku wpływów do budżetu z innych źródeł, Ząbki nadal będą mogły się rozwijać i inwestować. Dodatkowe miliony posłużą m.in. jako wkład własny, do już realizowanych projektów, na które pozyskano środki zewnętrzne. Są to m.in.: projekt rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowa nowych dróg w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, czy dokończenie projektu zieleni, ścieżek rowerowych, parkinów.

Dzięki środkom z rządowej tarczy dla samorządów, Ząbki w roku bieżącym mają szanse na realizację zaplanowanych inwestycji: dokończenie budowy nowej szkoły, przedszkola i hali sportowej, oraz realizację rozpoczętych w zeszłym roku inwestycji drogowych.