70 tys zł dofinansowania dla OSP Ossów

Straż Pożarna, fot: fotolia.com

Radni Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 8 września podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego miastom/gminom na doposażenie jednostek OSP.

Dofinansowanie było możliwe w związku z powstaniem oszczędności, a także dzięki uruchomieniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego rezerwy w budżecie.

Przyznane gminom w ramach tego wsparcia środki finansowe pozwolą na zrealizowanie zakupu m.in. 17 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 11 lekkich, 5 średnich i 1 ciężkiego oraz licznego drobnego sprzętu i odzieży ochronnej dla jednostek OSP. W tym dla OSP Dębe Wielkie, OSP Kąty Węgierskie, OSP Malcanów, OSP Ossów, OSP Pustelnik, OSP Dębe Wielkie.

Lp. Gmina/Miasto OSP Powiat Przedmiot dofinansowania Kwota dotacji
1. Gmina Dębe Wielkie OSP Dębe Wielkie miński dron wraz z osprzętem 120 000,00 zł
2. Gmina Nieporęt OSP Kąty Węgierskie (49) legionowski lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 70 000,00 zł
3. Gmina Wiązowna OSP Malcanów (60) otwocki średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
4. Gmina Wołomin OSP Ossów wołomiński lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem 70 000,00 zł
5. Gmina Stanisławów OSP Pustelnik miński lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 50 000,00 zł
6. Gmina Dębe Wielkie OSP Dębe Wielkie miński lekki samochód pożarniczy 70 000,00 zł