79,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład

79,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, fot: powiat-wolominski.pl

25 października w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbył się briefing prasowy Adama Lubiaka – Starosty Wołomińskiego, z udziałem Piotra Uścińskiego – Wiceministra Rozwoju i Technologii, na temat pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rządowy Fundusz Polski Ład to Program Inwestycji Strategicznych mający na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu Powiatu Wołomińskiego pozyskały 79,5 mln zł z czego:
1. Powiat Wołomiński 16 302 629,79 zł
– Rozbudowa drogi powiatowej ul. Urlańskiej i Poniatowskiego na odcinku Strachów – Iły
– Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach
2. Gmina Dąbrówka 3 000 000,00 zł
– Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Józefowie
3. Gmina Jadów 3 163 037,17 zł
– Przebudowa drogi gminnej Jadów-Dzierżanów
4. Gmina Klembów 2 470 000,00 zł
– Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze
5. Gmina Marki 4 500 000,00 zł
– Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6
6. Gmina Poświętne 8 350 000,00 zł
-Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach
7. Gmina Radzymin 5 000 000,00 zł
– Rozwój infrastruktury drogowej
8. Gmina Strachówka 4 050 000,00 zł
– Zagospodarowanie centrum Strachówki
9. Gmina Strachówka 4 275 000,00 zł
– Budowa sieci wodociągowej
10. Gmina Tłuszcz 4 999 500,00 zł
– Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej
11. Gmina Wołomin 4 750 000,00 zł
– Budowa Przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie
12. Gmina Kobyłka 4 987 500,00 zł
– Rozwój infrastruktury drogowej
13. Miasto Ząbki 4 950 000 zł
-Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1
14. Miasto Zielonka 4 479 691,50 zł
-Budowa skateparku w Zielonce
15. Miasto Zielonka 4 212 231,36 zł
-Rozwój infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika