99 urodziny Wołomina w najbliższą niedzielę

99-te urodziny Wołomina

W niedzielę 4 lutego przypada 99-ta rocznica nadania dekretem Naczelnika RP Marszałka Józefa Piłsudskiego praw miejskich Wołominowi.

4 lutego 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret o samorządzie miejskim, do którego dołączony był wykaz 150 miejscowości, które otrzymają prawa miejskie. Na 137 pozycji (w kolejności alfabetycznej) znalazł się Wołomin.

Z tej okazji Miejski Dom Kultury i Urząd Miasta w Wołominie zapraszają na Plac 3 Maja o godzinie 13:45 na uroczystość zdmuchiwania urodzinowych świeczek. Dla każdego przewidziano kawałek tortu.

Wsparcie zapewnią wolontariusze Wolontariat Otwarte Serce i Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Wołomin, do zobaczenia!

źródło: Urząd Miasta w Wołominie