Adam Lisiecki nowym dyrektorem zielonkowskiego OKiSu

Adam Lisiecki nowym dyrektorem zielonkowskiego OKiSu, fot: zielonka.pl

Burmistrz Miasta Zielonka powołał Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce. Z dniem 1 czerwca 2022 r. funkcję tę obejmie Adam Lisiecki.

Nowy Dyrektor placówki kulturalno-sportowej zdobył wykształcenie menedżerskie na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył także studia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe z zakresu „Rewitalizacja Miasta” w Szkole Głównej Handlowej.

Przez ostatnie 8 lat związany był z Muzeum Warszawy, gdzie między innymi współtworzył nową odsłonę Muzeum Warszawskiej Woli oraz pełnił obowiązki kierownika Muzeum Warszawskiej Pragi. Pracując w Narodowym Instytucie Dziedzictwa opracował koncepcję ogólnopolskiego programu Wolontariat dla dziedzictwa.

Pasją Adama jest sport. Przez wiele lat wolontariacko wspierał działania NGO, m.in. organizował zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

– Celem na kolejne lata pracy Ośrodka powinno być zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowych wszystkich grup mieszkańców, wychodzenie z ofertą poza mury instytucji, wspieranie twórczości amatorskiej, eksploracja obszarów pozakulturalnych i pozasportowych, a także poprawa komunikacji. Przede wszystkim jednak należy włączyć społeczność Miasta do współtworzenia Ośrodka – jego przestrzeni i programu. – tak widzi działalność placówki nowy dyrektor, Adam Lisiecki.