Adam Struzik wiceprezesem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Adam Struzik, fot: mazovia.pl

42. Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej wybrało prezydium zarządu. Na prezesa został wybrany marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a na wiceprezesa ZWRP – Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej to stowarzyszenie, w którego skład wchodzą przedstawiciele samorządów wszystkich polskich województw. Celem działającej od 2002 roku organizacji jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego województw, a także dbanie o ich interesy w kontekście polityki krajowej.

21 czerwca odbyło się 42. Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego wybrano nowe władze stowarzyszenia. Prezesem zarządu został marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a wiceprezesami – marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Do członków zarządu dołączyli marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym i przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego Anna Synowiec.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podkreśla, że Związek Województw RP to  niezwykle potrzebna organizacja. – Cieszę się, że ponownie zostałem wiceprezesem związku, bo wspieranie idei samorządu terytorialnego jest mi szczególnie bliskie. Wspólnie z przedstawicielami pozostałych województw przez kolejnych pięć lat będziemy dbać o to, by naszym mieszkańcom żyło się lepiej.

Nowo wybrany prezes zarządu Olgierd Geblewicz podziękował za obdarzenie go zaufaniem. – Praca prezesa ZWRP jest dla mnie pracą pełną wyzwań z racji tego, że wszyscy reprezentujemy 16 pięknych, dumnych polskich województw. Reprezentujemy też różne siły polityczne, a co za tym idzie – różne punkty widzenia na pewne sprawy. Moim wyzwaniem i zobowiązaniem jest próba znalezienia tego, co wspólne – nie tego, co nas różni.

Podczas posiedzenia dyrektor biura ZWRP dr Jakub Mielczarek podsumował pracę organów statutowych i zespołów działających przy ZWRP, a marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zdał sprawozdanie z działalności polskiej delegacji w Komitecie Regionów UE. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak opowiedział o działalności w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Oprócz zarządu wybrano także przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zostali nimi Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, i Wojciech Saługa – marszałek województwa śląskiego.

W Komitecie Regionów Unii Europejskiej zasiądzie delegacja składająca się z ośmiu członków – Olgierda Geblewicza, Mieczysława Struka, Piotra Całbeckiego, Marka Woźniaka, Adama Struzika, Marcina Kuchcińskiego, Władysława Ortyla i Wojciecha Saługi. Będzie też ośmiu zastępców. Są nimi: Joanna Skrzydlewska, Szymon Ogłaza, Jacek Gajewski, Paweł Gancarz, Jarosław Dworzański, Marcin Jabłoński, Witold Kozłowski i Jarosław Stawiarski.