Nagrodzimy mazowieckich artystów – ostatnie dni na zgłoszenia

Nagrodzimy mazowieckich artystów – ostatnie dni na zgłoszenia, fot. mazovia.pl

Artyści z Mazowsza, to już ostatni moment na zgłoszenie się do Nagrody Twórczej! Nabór trwa do 28 czerwca. Warto się zgłosić, bo można dostać aż 11 tys. zł.

Samorząd Mazowsza nagrodzi młodych artystów za ich osiągnięcia w twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej czy filmowej. Nagradzane są też osoby działające na rzecz upowszechniania kultury czy zajmujące się inicjowaniem nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego. Nabór wniosków trwa do 28 czerwca.

Do wzięcia udziału w konkursie zachęca marszałek Adam Struzik. – Na Mazowszu jest wielu zdolnych artystów, którzy osiągają sukcesy nie tylko w naszym regionie, lecz także w Polsce i na świecie. Chcemy ich w ten sposób docenić. Temu ma służyć przyznawana przez nas Nagroda Twórcza. Mam nadzieję, że dzięki niej umożliwimy artystom ich dalszą twórczość.

Kto może ubiegać się o nagrodę?
O przyznanie nagrody może ubiegać się osoba, która jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku nie ukończyła 35. roku życia, mieszka na terenie województwa mazowieckiego i ma osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Regulamin i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej samorządu województwa mazowieckiego. Informacje można uzyskać też pod nr tel. 22 597 95 25 albo pisząc na adres: artstypendia@mazovia.pl.