Akcja sterylizacja 2022

Akcja sterylizacja 2022

W Markach rusza program bezpłatnej sterylizacji, kastracji i znakowania psów i kotów domowych.

Jak co roku na wiosnę Miasto Marki ruszam z Programem pn. Akcja sterylizacja. Co roku program cieszy się dużym zainteresowaniem właścicieli czworonogów. Program obejmuje bezpłatne zabiegi weterynaryjne z zakresu sterylizacji, kastracji, znakowania psów i kotów domowych.

Wnioski o sfinansowanie zabiegów należy składać od 20 maja 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku:
– osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. 13),
– za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Lub należy przesłać wniosek na adres Urzędu Miasta Marki (al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki).

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia. Wnioski składa się oddzielnie na każde zwierzę, które ma zostać objęte Programem (maksymalnie 4 zwierzęta).
Ważne: W dniu złożenia wniosku, wnioskodawca musi posiadać ważną Marecką Kartę Mieszkańca, której numer wpisuje we wniosku.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca otrzyma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru kartę skierowania. Gmina nie wydaje duplikatów kart skierowania. W przypadku zwrotu do Urzędu Miasta Marki przesyłki pocztowej z kartą skierowania, uznaje się, że wnioskodawca zrezygnował z uczestnictwa w Programie.

Karta skierowania ważna jest 30 dni od daty wystawienia skierowania (data będzie znajdowała się na skierowaniu).

Zabieg musi zostać wykonany w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Jasińskiego 5 w Markach, w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia karty skierowania, przy czym wykonanie zabiegu nie może przekroczyć czasu trwania Programu (do 30 listopada 2022 roku).

Szczegóły akcji i wzór wniosku: LINK

Akcja sterylizacja 2022