Aktywacja społeczna rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne

Aktywacja społeczna rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne

Grupę docelową stanowi 30 rodzin (1 os. dorosła + 1 dziecko) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z ter. woj. mazowieckiego – powiatu wołomińskiego, posiadających dziecko z niepełnosprawnością, w których jedno z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowaną opiekę nad dzieckiem.

Kryteria premiujące przy rekrutacji: osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020, zakwalifikowane do III profilu pomocy, niepełnosprawni rodzice. Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi posiadającymi orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu rodziny bezpłatnie otrzymają następujące wsparcie:

1. Psycholog – 3 h indywidualnych konsultacji dla każdego uczestnika projektu w celu przygotowania diagnozy indywidualnych potrzeb potencjału uczestników projektu.

2. Wsparcie specjalistów – w ramach zintegrowanego poradnictwa socjalnego. Każda rodzina zostanie objęta indywidualnym poradnictwem:
a. Psychologa – 10 h dla każdej osoby, tj. ok. 20 h na rodzinę
b. Pedagoga – 10 h dla każdej osoby, tj. ok. 20 h na rodzinę
c. Prawnika -10 h dla każdej rodziny.

3. Wsparcie warsztatowe dla rodzin:
a. Warsztat racjonalnego żywienia (20 h) – dla rodziców/ lub rodzin z dziećmi w podziale na
3 grupy.
Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zasadami racjonalnego żywienia poprzez wspólne gotowanie. Z warsztatów powstanie film instruktażowy, który zostanie udostępniony uczestnikom i ich rodzinom jak również będzie dostępny na stronie projektu.
b. Warsztat świadomy rodzic (łącznie 30 h) – dla rodziców.
Celem warsztatu jest pokazanie rodzicom sposobów prawidłowej komunikacji
z dzieckiem a także miedzy rodzeństwem, oraz omówienie zagadnień dotyczących dojrzewania dzieci. Dzięki realizacji warsztatów wzmocnione zostaną więzi rodzinne, rodzic będzie potrafił w odpowiedni sposób się komunikować, nagradzać, czy egzekwować obowiązki. Podczas warsztatów dla rodziców będzie zapewniony drobny catering.
c. Warsztaty teatralne (64 h) – dla dzieci
Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywności i zaufania wobec własnych pomysłów. Dzieci będą przeżywać historie, które ich dotykają i angażują do myślenia.
d. Warsztaty artystyczne (łącznie 32 h) – dla dzieci.
Celem warsztatów jest wspólne tworzenie, odreagowanie napięć. Zajęcia rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię jednostki. Kształtują też pamięć wzrokową, zręczność
manualną i zdolność przeżywania. Podczas warsztatów będzie zapewniony dla dzieci drobny catering.

Podsumowaniem warsztatów teatralnych i artystycznych będzie przedstawienie teatralne dla uczestników projektu i ich rodzin, w którym dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty na scenie.

Zintegrowane poradnictwo będzie prowadzone na terenie Zielonki w dni robocze od pon. do pt. Warsztaty będą prowadzone na terenie powiatu wołomińskiego w tygodniu i w weekendy (terminy spotkań będą ustalone po zakończonej rekrutacji).

Szczegóły projektu dostępne są w biurze projektu w godz. od 8:00 do 16:00:

MALINOWSKI & PARTNERS
ul. Staszica 42, 05-220 Zielonka

lub pod numerami telefonu w czasie pracy biura:
T. (22) 253-32-74 / M. 501-547-870 / M. 500-408-248

Aktywacja społeczna rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne