Dofinansowanie gminy Wołomin do opieki nad dziećmi do lat 3

Dofinansowanie gminy Wołomin do opieki nad dziećmi do lat 3, fot: wolomin.org

Do 176 wzrosła liczba miejsc objętych dotacją Gminy Wołomin na organizację opieki dla dzieci do lat 3. To o 80 miejsc więcej niż w 2018 roku. Liczba dotowanych przez gminę Wołomin miejsc w żłobkach rośnie od 2013 r.

Finansowanie żłobków nie jest zadaniem własnym gminy. Gminy nie mają obowiązku prowadzenia żłobków, ani dotowania opieki nad dziećmi do lat 3. W Gminie Wołomin zdecydowano wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom rodziców, którzy coraz częściej poszukują zorganizowanej opieki nad dziećmi w wieku przed-przedszkolnym dopłacając do miejsc w punktach zapewniających opiekę nad najmłodszymi dziećmi

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dn. 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Z 2018 r. poz. 603, 650, 1544, 1629) o dotację mogą ubiegać się żłobki i kluby dziecięce stworzone i prowadzone przez:

  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
  2. osoby fizyczne;
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Zapewnienie właściwej opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy to istotny element prowadzonej lokalnie polityki prorodzinnej i realna pomoc dla matek wracających po urlopie macierzyńskim do pracy. Działanie to jest zgodne z zapisami art. 61 wyżej wspomnianej Ustawy:

W 2019 roku udało się zwiększyć liczbę dotowanych miejsc w żłobkach do 176. To dotychczasowy rekord jeśli chodzi o liczbę dzieci, które będą mogły skorzystać z dofinansowania.

Rok

Liczba miejsc objętych dofinansowaniem

2013

50

2014

64

2015

55

2016

55

2017

76

2018

96

2019

176

 

źródło: wolomin.org