Arkadiusz Werelich Starostą Wołomińskim

O tym że radni z powiatowego PiS nie mają żadnych zdolności kolacyjnych wiedziano na długo przed wyborami. To efekt długoletnich działań ustępującej władzy, która mając większość w Radzie w najmniejszym stopniu nie chciała się z nikim nią podzielić.

Co więcej od dawna mówiono, że kto nie jest z władzą jest przeciw PiS. O ile nie było kłopotów z zapełnieniem tanecznego parkietu przy pałacowym parkiecie, o tyle te szybko pojawiły się przed wyborami podczas ustalania list wyborczych. Efektem chaotycznych decyzji Prezydium i samego Starosty był wynik wyborczy do Rady Powiatu Wołomińskiego. Choć o większości zdecydował zaledwie jeden głos, to wiadomo było, że otrzyma go powstała koalicja. PIS po pięciu latach stracił władzę.

W efekcie tego starostą wybrano Arkadiusza Werelicha z PO, zastępczynią Katarzynę Pazio z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Przewodniczącą rady wybrano Magdalenę Suchenek z MWS, której pomagać będą Karina Jaźwińska z PO i Olga Radwan z PO.

W skład Zarządu Powiatu Powołano Martę Rajchert. Zagłosowano także za powołaniem dwóch etatowych członków Zarządu: Roberta Roguskiego i Tomasza Kalatę.