Bezpłatny odbiór wyrobów z azbestem w Zielonce

490
Azbest, fot: ronstik/fotolia.com

Do 20 sierpnia można składać wnioski o bezpłatny odbiór z posesji wyrobów zawierających azbest. Formularz wniosku jest do pobrania ze strony internetowej lub do otrzymania w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Zielonka.

Wnioski wraz z danymi o posesjach i szacowaną masą zdjętego azbestu zostaną przekazane do Starostwa Powiatu Wołomińskiego, które jest organizatorem zbiórki. Odbiór odpadów z azbestu przewidziany jest na przełomie września/października

Warunkiem odbioru zdemontowanych odpadów azbestowych jest odpowiednie przygotowanie ich do transportu, tj. zapakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożenie na paletach. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (22) 761 39 19.

Odbierane będą wyroby takie jak:
– Płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie
– Płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa
– Rury i złącza azbestowo – cementowe
– Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest
– Wyroby cienie azbestowo – kauczukowe
– Przędza specjalna, w tym włókna azbestowo obrobione
– Szczeliwa azbestowe
– Taśmy azbestowo – kauczukowe
– Inne wyroby zawierające azbest

Komentarze