Blisko 270 tys. złotych z WFOŚiGW dla OSP oraz gmin powiatu wołomińskiego

145
Blisko 270 tys. złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla jednostek OSP oraz gmin z powiatu wołomińskiego
foto: wfosigw.pl

WFOŚiGW w Warszawie przekaże dotacje na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej siedmiu jednostkom OSP z powiatu wołomińskiego.

Fundusz sfinansuje ponadto działania związane z termomodernizacją trzech budynków OSP. Dwie jednostki otrzymają środki na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. 30 tys. złotych na usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest otrzyma gmina Jadów.

Umowy z jednostkami OSP oraz gminami 20.09.2021 r. w Wołominie podpisała Kamila Mokrzycka, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyli: Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii oraz przedstawiciele władz lokalnych na czele ze starostą wołomińskim Adamem Lubiakiem. Obecni byli również radni sejmiku wojewódzkiego: Katarzyna Lubiak i Michał Prószyński.

Przyznane dotacje:
Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie – aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 14 994,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach – aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 15 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnem – zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych oraz wymiana kotła węglowego na gazowy – 46 550,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Turzu – zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych – 15 113,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie – zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych – 20 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Miąsem – zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych – 19 615,49 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Myszadłach – zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych – 19 947,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce – zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych – 10 800,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięciołach – zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych – 19 754,00 zł
Gmina Dąbrówka – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany – 28 305,00 zł
Gmina Jadów – fotowoltaika dla OSP Wólka Sulejowska – 29 806,00 zł
Gmina Jadów – usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest – 30 000,00 zł

Komentarze