Budowa kompleksu sportowego przy SP 2 w Radzyminie [WIDEO]

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał dziś z firmą Ziel-Bud Wojciech Rukat z Warszawy umowę na budowę zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.

Na terenie szkoły powstaną dwa boiska – boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej, dostosowane m.in. do rozgrywek piłki ręcznej i koszykówki. Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa sensorycznego placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in.: oświetlenia, miejsc parkingowych, poszerzenia chodnika wzdłuż ul. Curie-Skłodowskiej, urządzenia zieleni. Dodatkowym zadaniem, po uzyskaniu przez gminę zamiennego pozwolenia na budowę, będzie budowa bieżni o długości 100 m wzdłuż ul. Kochanowskiego.

– Radzymińska >dwójka< będzie wreszcie miała pełną infrastrukturę sportową i nowoczesne otoczenie. Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny świetnie uzupełni wcześniejsze inwestycje w budowę hali sportowej i rozbudowę szkoły – powiedział Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. – Ten fantastycznie zapowiadający się obiekt posłuży nie tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom okolicy, gdyż zamierzamy go udostępniać także po godzinach pracy szkoły.

Kontrakt ma wartość niespełna 2,6 mln zł, z czego blisko 800 tys. zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne, które gmina uzyskała z programu „Sportowa Polska”, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Umowa zakłada zakończenie budowy do końca roku 2021.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu, szkoły i mediów. Postępy inwestycyjne w Radzyminie chwalił m.in. p. Paweł Dąbrowski, Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego. W imieniu nauczycieli, rodziców i uczniów nadzieję na sprawną realizację inwestycji wyraziła p. Hanna Baryłka, dyrektor szkoły, której towarzyszyła delegacja Rady Rodziców. Na sali obecni byli również: p. Wiesław Solarz i p. Izabela Paciorek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie, p. Tadeusz Jędrasik, radny Rady Miejskiej, p. Krzysztof Dobrzyniecki, Wiceburmistrz Radzymina i p. Wojciech Rukat, właściciel firmy Ziel-Bud. Firma ma w swoim portfolio wiele zrealizowanych projektów boisk i obiektów sportowych m.in. w Warszawie i w Markach.