Budowa parkingu P+R zmieni otoczenie stacji PKP w Radzyminie [WIDEO]

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowę z firmą Appius Inżynieria Sp. z o.o. na zaprojektowanie i budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP w Radzyminie wraz z dojazdami od ul. Wróblewskiego i od ul. Słonecznej. Budowa unowocześni otoczenie stacji i ułatwi pasażerom korzystanie z linii SKM S3 oraz busów gminnych. Prace potrwają niespełna półtora roku.

Budowa parkingu P+R będzie przebiegać w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a więc wykonawca odpowiada zarówno za zaprojektowanie obiektu i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, jak i przeprowadzenie prac budowlanych. Zgodnie z przygotowanym przez gminę Programem Funkcjonalno-Użytkowym przy stacji PKP powstanie ponad 150 miejsc parkingowych dla samochodów, w tym pięć miejsc dla osób niepełnosprawnych, i ponad 100 miejsc dla rowerów. Przy parkingu znajdzie się też przystanek autobusowy z zatoką i wiatą, toaleta oraz ławeczki. Obiekt będzie wyposażony w monitoring i system zliczania pojazdów.

Ponadto w zakres inwestycji wchodzą przebudowy i rozbudowy dwóch ulic – Wiejskiej i Słonecznej. Ulica Słoneczna połączy stację PKP z ul. Komunalną, dzięki czemu do stacji będzie można dojechać zupełnie nową drogą od strony śródmieścia. Nowe połączenie ulic Komunalnej, Słonecznej i Wiejskiej da mieszkańcom i podróżnym lepszy dostęp do stacji, nie tylko jak do tej pory od ul. Wróblewskiego, ale także od strony centrum.

Na parkingu i na całym przebudowywanym terenie zostanie wykonane oświetlenie, odwodnienie, udrożnienie rowów i urządzeń melioracyjnych oraz przebudowa urządzeń technicznych. Zakończenie prac jest planowane na czerwiec 2022 r.

Budowa parkingu przy stacji PKP to kolejny milowy krok w kierunku poprawy infrastruktury transportu publicznego w naszej gminie – powiedział Burmistrz Radzymina, Krzysztof Chaciński. – Zaniedbane dotychczas otoczenie stacji PKP zyska przyjazny i nowoczesny charakter, i stanie się ważnym punktem przesiadkowym dla osób korzystających z linii SKM S3, pociągów i busów komunikacji gminnej. Rozbudowa ulicy Słonecznej i połączenie z ul. Komunalną zasadniczo zmieni sposób dotarcia do stacji i ułatwi do niej dostęp ze śródmieścia Radzymina. Cieszę się, że następny fragment naszego miasta zmienia się na lepsze.

Aby przystąpić do inwestycji, niezbędne były uzgodnienia pomiędzy gminą a spółkami z grupy PKP, które dysponują terenem pod nowy parking.

Parkingi P+R w gminie Radzymin z unijnym dofinansowaniem
Parking P+R przy stacji PKP będzie piątym z sześciu parkingów typu „Parkuj i jedź”, na które Gmina Radzymin pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Budowa parkingu przy stacji PKP będzie kosztowała gminę 3,45 mln zł, z czego około 1,2 mln będzie pochodziło ze środków zewnętrznych. Wcześniej dzięki dofinansowaniu w ramach ZIT WOF w gminie Radzymin zbudowano parking przy ul. POW wraz z pętlą autobusową przy ul. Głowackiego (2020) oraz parkingi przy alei Jana Pawła II przed halą ROKIS, przy ulicy Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ulicy Żeromskiego w Słupnie (2017-18).

W planach jest budowa parkingu przy ul. Słowackiego wzdłuż dwupasmowej jezdni dawnej obwodnicy Radzymina. Ma się tam znaleźć około 160 miejsc parkingowych, ponad sto miejsc dla rowerów oraz stacja ładowania samochodów elektrycznych. Trwa przygotowanie dokumentacji do tej inwestycji.