Dbamy i sadzimy kolejne drzewa w Wołominie

Dbamy i sadzimy kolejne drzewa w Wołominie, fot: wolomin.org

Wszyscy wiemy jak bardzo potrzebne są drzewa. W Wołominie prowadzone są cykliczne nasadzenia, by w gminie było zawsze zielono i pięknie.

Tej jesieni w gminie Wołomin zasadzono kilkadziesiąt drzew wśród których znalazły się platany, klony, lipy, wiśnie, grusze, dęby i robinie kuliste. Znaleźć je można przy SP nr 7 w Wołominie, przy SP w Czarnej, w Parku przy Muzeum Z. i W. Nałkowskich, przy. ul. Reja, Sasina i Sienkiewicza.

Miasto obsadzono również różami. Łącznie w całym Wołominie posadzono ponad tysiąc krzewów.

Dbamy i sadzimy kolejne drzewa w Wołominie, fot: wolomin.org