Program „Wspieraj Seniora” w Kobyłce

Program "Wspieraj Seniora" w Kobyłce

Rządowy program „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który ma na celu zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku +70 lat będzie realizowany w Kobyłce przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki.

USŁUGA JEST REALIZOWANA BEZPŁATNIE! przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce, którzy posiadają imienne legitymacje służbowe.

KOSZT ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR.

Program adresowany jest do:
– Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19
– W szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Kroki realizacji programu:
– Osoba starsza w wieku +70 lat, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu: Solidarnościowy Korpus Wparcia Seniorów 22/ 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce
– Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
– Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce podając imię i nazwisko kontaktuje się telefonicznie z Seniorem i ustala zakres wsparcia.

Realizacja usługi przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce odbywa się w godzinach pracy Ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy i święta przez system CAS, rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym.

Godziny urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce:
poniedziałek 8:00-17:00, wtorek- czwartek 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00.
Telefon: 22/763-42-61, 22/763-42-60, 22/763-42-67, 22/763-42-68