Decyzja w sprawie budowy wiaduktu i tunelu w Zielonce

Decyzja w sprawie budowy wiaduktu i tunelu w Zielonce, fot: zielonka.pl

Jest pozwolenie Wojewody Mazowieckiego dla inwestycji pt. „Budowa skrzyżowań dwupoziomowych – dwóch tuneli drogowych pod linią Kolejową nr 21 i pod linią kolejową nr 449 łączącą ulicę Inżynierską z ul. Leśną oraz wiaduktu drogowego nad ulicą kolejową wraz z budową odcinka drogi łączącej ulicę Inżynierską z ulicą Słowackiego w Zielonce”.

Realizacja obejmie modernizację 35-kilometrowego odcinka linii kolejowej. Całe zadanie składa się z budowy czterech dwupoziomowych skrzyżowań, pięciu wiaduktów drogowych oraz dwóch przejść nad torami. Dofinansowanie projektu w kwocie 179,20 mln euro pochodzi z Funduszy Europejskich. Inwestorem tego działania jest PKP Polskie Linie Kolejowe.

Co oznacza w praktyce dla Miasta Zielonka wydanie przedmiotowej decyzji?

Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej to początkowy etap całego procesu przygotowania i pozyskania niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia budowy dwóch nowych obiektów drogowych w Zielonce. Cieszy jednak, że pierwszy istotny krok został poczyniony.

Czekamy na realizację:
• wiaduktu drogowego nad ulicą Kolejową, łączącego ulice Słowackiego i Leśną;
• tunelu drogowego łączącego ulice Inżynierską z Leśną.