Dodatkowe patrole policji w Ząbkach – raport z listopada

Policja, fot: fotolia.com

Dodatkowe służby policji to większa liczba umundurowanych patroli na terenie miasta Ząbki. Listopad 2021 r. był jedenastym miesiącem realizowania służb ponadnormatywnych. Od 1 do 30 listopada 2021 r. zorganizowano 19 służb w patrolach dwuosobowych umundurowanych, co dało 312 dodatkowych godzin.

Policjanci z Komisariatu Policji w Ząbkach i z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie realizowali czynności i zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Ząbkach.

W dniu 5 listopada policjanci zatrzymali mieszkańca Ząbek, który przy użyciu noża kierował groźby karalne, pozbawienia zdrowia i życia.

W dniu 10 listopada policjanci pełniący służbę ponadnormatywną zatrzymali osobę poszukiwaną, która ukrywała się przed organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany mężczyzna to mieszkaniec miasta Ząbki. Został osadzony w Areszcie Śledczym w celu odbycia kary w wymiarze 135 dni pozbawienia wolności.

W dniu 18 listopada policjanci zatrzymali osobę poszukiwaną, która ukrywała się przed organami ścigania. Poszukiwany mieszkaniec miasta Ząbki, został osadzony w Areszcie Śledczym, w celu odbycia kary w wymiarze 360 dni pozbawienia wolności.

19 listopada policjanci doprowadzili mężczyznę do Sądu Rejonowego w Wołominie, gdzie na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Ząbkach, poparty przez Prokuratora Rejonowego w Wołominie. Sąd zastosował areszt na okres 3 miesięcy.

W dniu 21 listopada 2021 r. policjanci ustalili miejsce pobytu mieszkańca Ząbek poszukiwanego przez Prokuraturę Rejonowa w Legionowie. W tym samym dniu zatrzymali mężczyznę, który dokonał pobicia mieszkańca Ząbek.