Dodatkowe środki dla OSP Ossów

Dodatkowe środki dla OSP Ossów, fot. wolomin.org

Dzięki dobrej współpracy z województwem mazowieckim i dodatkowym środkom z budżetu gminy Ochotnicza Straż Pożarna w Ossowie rozbudowuje swój garaż.

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała już aneks do umowy i przekazała dodatkowe środki na zakończenie inwestycji.

Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych i konsekwentnemu wspieraniu Ochotniczych Straży Pożarnych zwiększają się możliwości niesienia pomocy mieszkańcom. Lepiej wyposażona straż pożarna to większe bezpieczeństwo nas wszystkich.