Dofinansowanie na unieszkodiwianie wyrobów zawierających azbest

Dziś na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie podpisane zostały umowy o dofinansowanie samorządowych zadań z zakresu ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz urządzanie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na zaproszenie starosty Adama Lubiaka do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołominie przyjechali przedstawiciele samorządów z trzech powiatów: wołomińskiego, legionowskiego, nowodworskiego. Łącznie podpisanych zostało 12 umów na kwotę dofinansowania blisko 330 tys. zł. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowała wiceprezes Kamila Mokrzycka.

Pozyskane w ramach umów środki gminy i powiaty będą mogły wykorzystać m.in. na usuwanie azbestu, ochronę terenów cennych przyrodniczo, czy utworzenie ścieżek edukacyjnych, w tym przy szkołach podstawowych. Wśród beneficjentów znalazł się również Powiat Wołomiński, który pozyskał blisko 16 tys. zł na budowę ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie.

Z terenu powiatu wołomińskiego środki na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest otrzymały gminy Jadów, Klembów, Dąbrówka, Poświętne, Wołomin
i Radzymin. Gmina Dąbrówka pozyskała również środki na utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.