Działania kontrolno-prewencyjne „CROSS-QUADY”

Działania kontrolno-prewencyjne "CROSS-QUADY", fot. policja.pl

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wspólnie z przedstawicielami Straży Leśnej, pracownikami Nadleśnictwa Drewnica, strażnikami Państwowej Straży Łowieckiej w Warszawie, funkcjonariuszami Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz Grupą Interwencyjna Straży Leśnej wzięli udział w działania kontrolno-prewencyjnych pod nazwą „Cross-Quady”. W sumie skontrolowali 7 leśnictw będących pod zarządem Nadleśnictwa Drewnica.

W związku ze zgłaszanymi przypadkami ekstremalnej jazdy po terenach leśnych i w innych miejscach niedozwolonych pojazdami typu Quad oraz motocyklami crossowymi policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wspólnie z przedstawicielami Straży Leśnej, pracownikami Nadleśnictwa Drewnica, strażnikami Państwowej Straży Łowieckiej w Warszawie, funkcjonariuszami Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz Grupą Interwencyjna Straży Leśnej przeprowadzili akcję mającą na celu wyeliminowanie tego typu zagrożeń.

Podstawowym celem prowadzonych działań było ujawnienie kierujących naruszających w sposób rażący przepisy Kodeksu Wykroczeń, Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Wspólne patrole pojawiły się w rejonie kompleksów leśnych, a kontrole podlegały zwłaszcza na zapobieganiu wjazdów do lasów nieuprawnionych pojazdów, sprawdzaniu ich stanu technicznego, trzeźwości kierujących oraz wymaganych dokumentów. W ostatnich działaniach wzięło udział 54 osoby, które w sumie skontrolowały 7 leśnictw będących pod zarządem Nadleśnictwa Drewnica. Służby mundurowe wobec osób, które popełniły wykroczenia, zastosowały 20 pouczeń, 30 mandatów karnych oraz skierowały 3 wnioski o ukaranie do Sądu.

Policjanci przypominają, że nieuprawniony wjazd do lasu jest wykroczeniem zagrożonym grzywną. Ponadto miłośnicy quadów czy motocykli crossowych powinni mieć świadomość, że lasy, parki i podobne tereny rekreacyjne nie są miejscem do sprawdzania umiejętności poruszania się na tego typu pojazdach.

mł.asp. Monika Kaczyńska/mg