Ekrany akustyczne dla Marek

Ekrany dźwiękochłonne na Obwodnicy Marek, fot: marki.pl

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęły trzy oferty na budowę ekranów akustycznych wzdłuż S8.

„Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr S8 – na odcinku od węzła Marki w Markach do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce” – tak brzmi pełna nazwa postępowania ogłoszonego w sierpniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Jest to przetarg, który rozwiąże część problemów związanych z hałasem z obwodnicy Marek. O polepszenie klimatu akustycznego mieszkańcy Marek i władze miasta starają się od 2013 r. Przeprowadzenie badań akustycznych i wykazanie wielu przekroczeń norm spowodowało, że państwowy inwestor podjął działania w tym kierunku. Do przetargu ogłoszonego przez GDDKiA stanęły trzy firmy. Budżet GDDKiA wynosi 23,4 mln zł, dwie propozycje wykonawców mieszczą się w tych ramach. Oferty podlegać teraz będą sprawdzeniu. Jeśli zostanie wyłoniony wykonawca, prace powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku.

Dokumentacja przetargowa przewiduje dobudowanie nowych lub podwyższenie istniejących ekranów z lewej i prawej strony jezdni oraz w pasie rozdzielającym. Prace będą prowadzone łącznie na odcinku 3,4 km. Niestety, w ramach obecnego postępowania nie jest przewidziana budowa ekranu na wysokości ulicy Szkolnej.

– Przetarg na zwiększenie ochrony akustycznej jest realizowany w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Jest więc jeszcze czas na doprojektowanie ekranów – tym bardziej, że przy Szkolnej też zanotowano przekroczenia norm hałasu. Być może w wyniku przetargu pojawią się oszczędności. Jeśli tak, niech zostaną przeznaczone na wzmocnienie ochrony akustycznej w tym rejonie miasta – apeluje do drogowców burmistrz Jacek Orych.