Fontanna oraz oświetlenie uliczne w Jadowie

Fontanna w Jadowie oraz oświetlenie uliczne, fot: jadow.az.pl

Wczoraj została podpisana umowa na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wykonania fontanny posadzkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu w gminie Jadów.

Termin wykonania zadania upływa 27.11.2020 r. Koszt wynosi 24 600.00 zł.

W dniu 6 lipca została podpisana także umowa na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szewnica, ul. Spokojna oraz ul. Brzozowa w gminie Jadów. Termin wykonania zadania: 30.10.2020 r. Koszt : 19 600.00 zł.