Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce z rządowym wsparciem [WIDEO]

Starostwo Powiatowe w Wołominie otrzymało rządowe wsparcie w wysokości ponad 3 mln złotych na utworzenie w Kobyłce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych. Powiat Wołomiński jest pierwszym samorządem na Mazowszu, który skutecznie zawnioskował o środki finansowe na budowę tego typu placówki.

We wtorek 7 lipca odbył się w Starostwie Powiatowym w Wołominie briefing prasowy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg z udziałem m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pawła Wdówika, Prezesa PFRON Krzysztofa Michałkiewicza, Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. W trakcie briefingu Pani Minister przekazała na ręce Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka promesę na ponad 3 mln zł z przeznaczeniem na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce.

– Działania na rzecz osób niepełnosprawnych są jednym z priorytetów obecnego rządu i ministerstwa rodziny. To nie są programy tylko na papierze, a programy wdrażane i realizowane. W 2020 r. wydatki przekroczą ponad 27 mld zł. działania rządowe są kompleksowe. Jednym z ważnych działań jest program „Centr opiekuńczo-mieszkalnych”. Dziś w Wołominie wręczymy promesę na ponad 3 mln zł na budowę takiego centrum – powiedziała Minister Marlena Maląg.

Misją Centrum będzie świadczenie usług opiekuńczych i integracja osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz pomoc w ich usamodzielnieniu i powrocie do aktywności oraz dbanie o jak najlepszą kondycję społeczną, fizyczną i psychiczną. Opieką objętych będzie każdorazowo 40 osób – 10 w systemie całodobowym oraz 30 w systemie dziennym. Centrum prowadziło będzie m.in.: terapię indywidualną i grupową, aktywne formy spędzania czasu, zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne.

– Mieszkańcy zyskają dzięki wsparciu rządu miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w sposób bezpieczny zostać objęte szeroką rozumianą opieką wytchnieniową. Jest to wspaniały projekt, dziękuję serdecznie Pani Minister, Panu Wojewodzie za rządowe wsparcie – powiedział Starosta Adam Lubiak.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce z rządowym wsparciem

Dzięki pozyskanym środkom z rządowego programu, budynek przy ul. Poprzecznej 18 w Kobyłce i jego otoczenie zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powiat Wołomiński zakupił w ubiegłym roku dwie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 7500 m2 właśnie z przeznaczeniem na ten cel.