Gmina Radzymin buduje ścieżkę rowerową do granicy z Nieporętem

Ścieżka rowerowa, fot: fotolia

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał 16 lutego br. umowę z firmą AGBUD na budowę kolejnych odcinków ścieżek rowerowych. W ramach tej umowy w 2018 r. powstanie 4,5-kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Weteranów w Radzyminie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy sąsiadującego z Gminą Radzymin Nieporętu oraz połączenie rowerowe pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Wołomińską. Wartość całej inwestycji wynosi 7,5 mln złotych. Planowany czas zakończenia budowy tych odcinków ścieżek to jesień 2018 r.

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Weteranów będzie wykonany z asfaltu, z zatokami autobusowymi i chodnikiem z kostki brukowej na wybranych odcinkach. W ramach umowy ma być też wybudowane odwodnienie, zjazdy do posesji oraz w kilku miejscach – stojaki na rowery. Podobny zakres prac jest przewidziany przy budowie drogi rowerowej łączącej al. Jana Pawła II z ulicą Wołomińską. Ta ścieżka rowerowa zostanie poprowadzona ulicami Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich oraz Mickiewicza. Oprócz asfaltowej drogi rowerowej i chodnika firma AGBUD wykona także odwodnienie powierzchniowe, zjazdy do posesji, stojaki na rowery w wybranych miejscach i punkt obsługi serwisowej rowerów przy skrzyżowaniu ulic Traugutta i Strzelców Wileńskich.

„Inwestycje w ścieżki rowerowe poprawiają jakość życia naszych mieszkańców” – mówi Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. – Dzięki nowym drogom rowerowym będziemy mogli bez uruchamiania samochodu wygodnie dojechać do pracy, szkoły, na przystanek, czy latem nad Zalew Zegrzyński. W ten sposób realizujemy także cele ekologiczne i transportowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej”.

Podpisanie umowy z firmą AGBUD na budowę kolejnych odcinków ścieżek rowerowych, fot. UMiG Radzymin

Planowane na 2018 r. odcinki wpisują się w szerszy system połączeń rowerowych na terenie Gminy Radzymin. Powstają one też na modernizowanych ulicach Maczka i Szkolnej oraz na ul. Konopnickiej, która łączy ul. Maczka z Weteranów. Jesienią planowane jest również ukończenie drogi rowerowej na ulicy Weteranów na odcinku bliżej miasta – od ul. Konopnickiej do przejazdu kolejowego. Powstałe w ten sposób połączenia rowerowe będą stanowiły realizacją projektu budowy ścieżek rowerowych, obejmujących swoim zasięgiem nie tylko Gminę Radzymina, ale także m.in. Nieporęt i Legionowo.

Na początku 2017 r. osiem gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew, z Legionowem jako partnerem wiodącym, podpisało umowę na dofinansowanie ze środków unijnych kompleksowego projektu, który zakładał wybudowanie łącznie blisko 80 km tras rowerowych za ok. 60 mln złotych, z czego blisko 48 mln stanowią środki zewnętrzne. Trasy te mają stanowić połączoną z transportem publicznym sieć, okalającą Warszawę od północy. Dzięki temu otworzą się nowe możliwości dojazdu do pracy i szkoły, jak również ruchu turystycznego. W ramach tego projektu w Radzyminie powstaje właśnie w sumie 9,2 km ścieżek rowerowych oraz ponad 2,6 km chodników. Łączny koszt dla Radzymina wynosi ponad 10,8 mln zł, z czego ponad 8,6 mln zł –  czyli 80% wartości projektu – stanowi dofinansowanie unijne w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz wspólnego projektu konsorcjum ośmiu gmin. Gminy zobowiązały się wybudować ścieżki do listopada 2018 r.

źródło: www.radzymin.pl