Gmina Radzymin wprowadza oszczędności w związku z koronawirusem

Urząd Miasta i Gminy Radzymin, fot: WWL24

W związku z prognozowanym spadkiem dochodów gminy, spowodowanym epidemią koronawirusa, Gmina Radzymin wprowadza oszczędności w działalności bieżącej i inwestycyjnej. Oszczędności dotkną przede wszystkim organizacji wydarzeń, włącznie z ograniczeniem imprez zaplanowanych na 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Ograniczone zostaną wydatki na administrację, w tym głównie wydatki bieżące. Zamrożone będą wydatki na wybrane programy społeczne, realizowane będą wyłącznie niezbędne inwestycje.

Od początku epidemii koronawirusa władze gminy Radzymin skupiły się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców, zgodnie z decyzjami władz centralnych i lokalnymi uwarunkowaniami. Te działania będą kontynuowane, a jednocześnie przed samorządem stają nowe wyzwania, spowodowane pogarszającą się sytuacją ekonomiczną.

Kryzys wywołany pandemią spowoduje spadek dochodów gminy Radzymin, którego skalę trudno dziś ocenić, ale jest obecnie szacowany na kilka milionów złotych w skali roku. Przykładowo za miesiąc marzec 2020 r. gmina odnotowała 15-procentowy spadek wpływów z podatku PIT. Samorząd Radzymina zaplanował na 2020 rok ambitny budżet inwestycyjny. Wobec zaistniałej sytuacji władze gminy zdecydowały o wdrożeniu programu oszczędności, w skład którego wchodzą:

Odwołanie wszelkich imprez i wydarzeń kulturalnych

Od 3 maja do 16 sierpnia br. odwołane będą wszelkie gminne wydarzenia, począwszy od obchodów Święta Konstytucji, poprzez imprezy rozrywkowe takie jak „Wianki” czy piknik z okazji Dnia Dziecka, po imprezy masowe planowane z okazji 100-nej rocznicy Bitwy Warszawskiej, które również ze względu na obostrzenia prawne nie odbędą się w planowanym pierwotnie przez gminę kształcie. Koncerty (symfoniczny Piotra Rubika z zespołem, rozrywkowe Kayah, Grubson, Afromental) i wydarzenia (inscenizacja bitwy, piknik historyczny, Motocud, półmaraton Bieg 1920) będą przeniesione na przyszły rok. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem programu obchodów 100-rocznicy Bitwy Warszawskiej w gminie Radzymin do uwarunkowań wywołanych epidemią koronawirusa.

Ograniczenie wydatków, związanych z administracją publiczną oraz oświatą

W całym sektorze publicznym w Gminie Radzymin wstrzymano wypłatę fakultatywnych składników wynagrodzeń, zlikwidowano większość godzin ponadwymiarowych. Ponadto Urząd Miasta i Gminy Radzymin wprowadził ograniczenie wszelkich wydatków personalnych, które nie są niezbędne, w tym takie środki jak zamrożenie płac i rezygnacja z programu dofinansowań do edukacji (nie dotyczy niezbędnych szkoleń merytorycznych). Dokonano również przeglądu kadr i podjęto decyzję o redukcji zatrudnienia.

Ograniczenie wydatków na programy społeczne

Wiele programów społecznych jest związanych ze spotkaniami, integracją i sprawami, których realizacja nie jest możliwa w trakcie epidemii koronawirusa. W związku z tym zdecydowano o:
– zamrożeniu konkursów dla organizacji pozarządowych i zrewidowaniu już obowiązujących umów z organizacjami w takim zakresie, w którym nie mogą być realizowane w związku z pandemią;
– rezygnacji z Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2021 rok i wydłużeniu okresu realizacji projektów z Radzymińskich Budżetów Partycypacyjnych 2020 i 2019 o rok;
– zmniejszeniu świadczeń w ramach programu Bon Malucha do poziomu 200, 300 i 400 zł w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Zmiana dotyczy tylko decyzji wydawanych po 1 kwietnia.
– zamrożeniu systemu wynajmu hal sportowych przez ROKiS. Pracownicy obsługujący system wynajmu hal zostali skierowani do prac komunalnych (pielęgnacja zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, montaż i obsługa fotopułapek).

Zamrożenie inwestycji

W okresie kryzysu ekonomicznego Gmina Radzymin będzie realizowała wyłączenie kluczowe projekty inwestycyjne, na które pozyskała dofinansowanie zewnętrzne i rezygnacja z których wiązałaby się z dalszymi stratami finansowymi. Oznacza to, że będą kontynuowane chociażby programy budowy kanalizacji sanitarnej, rewitalizacji radzymińskich parków, termomodernizacji obiektów edukacyjnych (w trakcie) czy modernizacji al. Jana Pawła II w Radzyminie wraz z budową ścieżki rowerowej, a także najważniejsze projekty drogowe, zakwalifikowane do dofinansowań z FDS lub środków unijnych w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego.

W przypadku pozostałych zadań inwestycyjnych prowadzone są przygotowania projektowe aż do fazy gotowości do ogłoszenia przetargu, jednak samo ogłaszanie przetargów zostało na razie wstrzymane.

Ograniczenie oświetlenia ulicznego

W godzinach nocnych, w których jest najmniejszy ruch pojazdów i pieszych, oświetlenie ulic będzie zredukowane do poziomu 50% jasności, na co pozwala system sterowania oświetleniem LED w gminie. Na ulicach nieobjętych systemem sterowania oświetleniem latarnie pozostaną włączone.

Ograniczenie innych wydatków bieżących

Redukcja wydatków bieżących dotknęła również inne obszary działalności gminy, takie jak wydatki na promocję, kulturę (nie odbywają się wydarzenia kulturalne), na koszty administracyjne pomocy społecznej czy wybrane działania z zakresu gospodarki komunalnej. Co do zasady realizowane będą tylko niezbędne wydatki, a to co możliwe, będzie odsuwane w czasie.

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński tak komentuje plany oszczędnościowe – Chcemy rozważnie wprowadzać mądre oszczędności, które pozwolą gminie działać w bezpieczny sposób. Zaczynamy od ograniczenia wydatków w administracji. Będziemy realizować niezbędne zadania bieżące, w tym działania, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii, jak również koniecznie inwestycje. Oszczędności szukamy tam, gdzie możemy odkładać działania w czasie lub gdzie ich realizacja nie jest niezbędna w dobie pandemii. Liczę na zrozumienie mieszkańców i będę dokładał starań, abyśmy wspólnie jak najłagodniej przeszli przez ten trudny, kryzysowy czas.

Władze gminy rozpatrują obecnie dalsze możliwe obszary oszczędności. Jednocześnie analizowane są źródła dochodów, które w przypadku Gminy Radzymin są dość zdywersyfikowane, m.in. dzięki inwestorom, którzy zdecydowali się w ostatnich latach prowadzić swoją działalność na terenie gminy. Prace nad aktualizacją tegorocznego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej są w toku.

Gmina Radzymin nie rezygnuje z możliwych form wsparcia dla lokalnych firm, które zwrócą się z wnioskiem o umorzenie podatków lokalnych lub czynszów, a także będzie wspierać akcje, promujące lokalną przedsiębiorczość.

Dalsze gminne informacje nt. działania gminy w okresie pandemii koronawirusa można znaleźć na stronie www.koronawirus.radzymin.pl.