Gmina Wołomin w programie usług teleopiekuńczych

Gmina Wołomin w programie usług teleopiekuńczych, fot: um.warszawa.pl/ R.Motyl

Gmina Wołomin otrzymała zaproszenie do pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Gmina Wołomin została zaproszona przez MCPS (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) do złożenia deklaracji przystąpienia do pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki w województwie mazowieckim.

– Mamy szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów projektu. Projekt rusza w przyszłym roku i zakłada zakup 30 „opasek życia” wraz z towarzyszącymi usługami dla 30 seniorów z Gminy Wołomin – czytamy na stronie Urzędu Miasta Wołomin.

Założeniem programu jest zbudowanie systemu teleopieki w modelu powszechnym. Celem jest objęcie jak największej liczby osób starszych bezpłatnym dostępem do przywoławczego systemu alarmowego. W I etapie programu przewidziano wykorzystanie urządzeń I generacji tzw. „przycisku życia”.

Do pilotażowego wsparcia wybrano po jednej gminie z każdego powiatu, w której liczba osób objętych usługami opiekuńczymi jest największa (42 gminy) oraz gminy, które zgłosiły chęć udziału w programie w trakcie spotkań z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego (24 gminy).

Gminy, które wyrażą wolę udziału w programie, powinny do 31 lipca 2019 r. przesłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej deklarację zamiaru skorzystania w 2020 roku ze wsparcia Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie potrzebującym mieszkańcom gmin dostępu do usług teleopiekuńczych. Gminy te będą zobowiązane do kontynuowania trwałości działań przez okres co najmniej roku od dnia zakończenia dofinansowania zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego.