Gość Aurelii Sobczak – Adam Lubiak, starosta wołomiński

Tematem rozmowy była m.in rozbudowa szpitala oraz druga edycja konkursu „Voice Of Powiat”.